آزمون YOS

بودجه‌بندی آزمون یوس 2024 + لیست مباحث پرتکرار | یوسلند

بودجه‌بندی آزمون یوس

آشنایی با نحوه بودجه‌بندی آزمون یوس 2024 برای آن دسته از داوطلبانی که قصد اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر ترکیه را دارند، بسیار حائز اهمیت می باشد. متقاضیانی که علاقه مند به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی ترکیه هستند، باید در آزمون yos شرکت کنند. آزمون یوس یکی از مهمترین آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های خصوصی و دولتی ترکیه است که هر ساله در کنار آزمون‌هایی چون آزمون sat برگزار می‌گردد.

این آزمون از سه بخش هوش هندسه و ریاضی تشکیل شده است و افراد با کسب نمره حد نصاب در هر بخش می‌توانند برای دریافت پذیرش دانشگاه‌های ترکیه اقدام کنند. از آنجا که اطلاع از بودجه‌بندی آزمون یوس ترکیه و اطلاع از لیست مباحث پرتکرار این آزمون بسیار اهمیت دارد، در ادامه این مقاله به ارائه توضیحاتی در ارتباط با این موضوع خواهیم پرداخت.

منظور از بودجه‌بندی آزمون یوس چیست؟

بودجه‌بندی آزمون یوس در واقع بارم‌بندی مباحث هر بحث را مشخص می‌کند و تعیین کننده میزان اهمیت مباحث مختلف این آزمون می‌باشد. هر سال طراحان سوالات آزمون یوس به موارد مشخصی از مباحث توجه دارند. اطلاع از نحوه طراحی سوالات و بودجه‌بندی آزمون یوس و مقایسه هر کدام از مباحث با یکدیگر، به روند قبولی متقاضیان این آزمون کمک بسزایی خواهد کرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که روند بودجه‌بندی آزمون یوس و همچنین سطح سوالات کنکور یوس ترکیه در دانشگاه‌های مختلف این کشور متفاوت می‌باشد. برخی از دانشگاه‌ها ترجیح می‌دهند که مباحث هر بخش را به شکل متفاوتی مطرح کنند. مثلاً سوالات بخش هندسه شامل ۵ سوال می‌باشد که ممکن است برخی از دانشگاه‌ها چند سوال را به آن اضافه کنند، یا بخش هوش که بیشترین میزان سوالات را ‌در بر می‌گیرد، ممکن است از سوی برخی از دانشگاه‌ها بودجه‌بندی متفاوتی داشته باشند.

بنابراین هنگام شرکت در آزمون یوس باید توجه کنید که برای کدام دانشگاه مایل به اخذ پذیرش هستید، چراکه بودجه‌بندی آزمون یوس دانشگاهی که برای آن درخواست می‌دهید، ممکن است با سایر مراکز آموزشی این کشور تفاوت داشته باشد. اما بسیاری از متقاضیان این غدغه را دارند نحوه بودجه‌بندی آزمون یوس در سال 2024 به چه شکل است؟ در بخش بعد به این شیوه بودجه‌بندی این آزمون اشاره خواهیم کرد.

منظور از بودجه‌بندی آزمون یوس چیست؟

نحوه بودجه‌بندی آزمون یوس ترکیه 2024

همانطور که اشاره شد بودجه‌بندی آزمون یوس در واقع بارم‌بندی مباحث این آزمون می‌باشد و مشخص کننده اهمیت مباحث آزمون خواهد بود. بسیاری از داوطلبان کنکور yos با نحوه بارم‌بندی سوالات هر بخش آزمون یوس آشنایی کافی ندارند. بنابراین در ادامه بیشتر به توضیح بودجه‌بندی آزمون یوس در بخش ریاضی هندسه و هوش خواهیم پرداخت.

آزمون یوس که در دانشگاه‌های مختلف برگزار می‌شود، اکثر دارای ۸۰ سوال می‌باشد و بودجه‌بندی سوالات شامل ۴۰ سوال هوش، ۳۵ سوال ریاضی و ۵ سوال هندسه می‌باشد. برخی از دانشگاه‌ها از بودجه‌بندی آزمون یوس تبعیت نمی‌کنند و ممکن است که تعداد سوالات بیشتر یا کمتری را در هر بخش در نظر بگیرند. به طور مثال تعداد سوالات هندسه معمولاً ۵ سوال است،  امکان دارد  برخی از دانشگاه‌ها ترجیح دهند که تعداد سوال‌های هندسه بیشتری را مطرح کنند یا سوالات بخش ریاضی ۳۵ سوال است که برخی از دانشگاه‌ها شاید سوالات را به شکل دیگری مطرح نموده و بارم‌بندی متفاوتی را لحاظ کنند.

آنچه که مشخص است این است که بودجه‌بندی سوالات اکثر دانشگاه‌ها مشابه سال‌های قبل می‌باشد و داوطلبان باید به مجموع ۸۰ سوال این آزمون در ۱۲۰ دقیقه پاسخ دهند. سوالات آزمون یوس معمولاً به سه زبان ترکی استانبولی، انگلیسی و فارسی مطرح می‌شوند که بر اساس انتخاب داوطلبان قابل گزینش می‌باشند. سوالات به صورت تست تستی و 5 گزینه ای هستند.

اغلب دانشگاه‌هایی که بودجه‌بندی آزمون آزمون یوس را تعیین می‌کنند، معمولاً نمره منفی برای آزمون در نظر می‌گیرندو اما حال که با بودجه‌بندی آزمون یوس آشنا شدید، بهتر است از لیست مباحث پرتکراری که در هر بخش این آزمون مطرح می‌شود نیز اطلاع داشته باشید. از این رو در ادامه به معرفی لیست مباحث پرتکرار براساس بودجه‌بندی آزمون یوس 2024 خواهیم پرداخت.

نحوه بودجه‌بندی آزمون یوس ترکیه

لیست مباحث پرتکرار در بودجه‌بندی آزمون یوس 2024

همانطور که اشاره شد بودجه‌بندی آزمون یوس در واقع تعیین بارم‌بندی مباحث مختلف و نشان دهنده اهمیت هرکدام از این مبحث‌ها می‌باشد. در بخش قبل در ارتباط با بودجه‌بندی آزمون یوس توضیحاتی ارائه کردیم. بهتر است بدانید که نحوه بارون بندی مباحث مختلف در آزمون یوس در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است. اما به طور کلی مباحث ریاضی، هندسه و هوش به صورت یکسانی تعیین می‌شوند. بنابراین آشنایی با لیست مباحث پرتکرار بخش ریاضی، هندسه و هوش که در ادامه به آنها می پردازیم، برای افرادی که متقاضی شرکت در این آزمون سرنوشت‌ساز هستند و قصد اخذ پذیرش از دانشگاه‌های خصوصی و دولتی ترکیه را دارند، بسیار اهمیت خواهد داشت.

بودجه‌بندی مباحث بخش ریاضی آزمون یوس

برای موفقیت در بخش ریاضی آزمون yos داوطلبان باید بر مباحث ریاضی آزمون یوس تمرکز داشته باشند. نحوه بارم‌بندی هر کدام از مباحث آزمون یوس در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است و تبعاً بودجه‌بندی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است. در ادامه مباحث پرتکرار بخش ریاضی آزمون یوس که می‌توانند در بودجه‌بندی آزمون یوس نقش مهمی داشته باشند را ارائه کرده‌ایم.

عنوان مبحث Subject Name
ریاضی ۱ Math
اتحاد ها Identities & Factoring
قدر مطلق Absolute Value
توان Exponentials
رادیکال Radicals
اعداد Numbers
بخش‌پذیری Divisibility
ب. م. م و ک. م. م OBED & OKEK
اعداد گویا Rational Numbers
نسبت و تناسب Ratios & Proportions
معادلات درجه ۱ First Order Equations
نامعادلات درجه ۱ First Order Inequalities
مجموعه ها Sets
رابطه و ضرب دکارتی Relation
منطق Logic
تابع Functions
اپراتور Operation
همنهشتی Modular Systems
آنالیز ترکیبی Counting Principles
احتمال Probability
ریاضی ۲ Math ‖
چندجمله‌ای‌ها Polynomials
معادلات درجه ۲ Quadratic Equation
نامعادلات درجه ۲ Quadratic Inequalities
تابع درجه ۲ (سهمی‌ها) Quadratic Functions
مثلثات Trigonometry
مثلثات در هندسه Trigonometry in Geometry
اعداد مختلط Complex Numbers
تابع نمایی و لگاریتمی Logarithm
دنباله˓ سیگما پای و سری Sigma &…
توابع خاص Special Functions
حد و پیوستگی Limits
مشتق Derivative
کاربرد مشتق Applications of Derivative
انتگرال نامعین Indefinite Integral
انتگرال معین Definite Integral
کاربرد انتگرال Applications of Integral
ماتریس و دترمینان Matrix & Determinant

بودجه‌بندی مباحث بخش هندسه آزمون یوس

بخش هندسه، یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های آزمون یوس است که شامل ۵ سوال می‌باشد. اطلاع از مباحث پرتکرار بخش هندسه کنکور یوس در هنگام مطالعه منابع آزمون یا شرکت در آزمون تعیین سطح یوس می‌تواند به داوطلبان کمک زیادی برای پاسخ به سوالات نماید. علاوه بر این داوطلبان می‌توانند از نحوه بارم‌بندی و بودجه‌بندی آزمون یوس در بخش هندسه نیز اطلاع داشته باشند. درس هندسه به علت داشتن سوالات کم در آزمون یوس ممکن است مهم تلقی نشود، اما نمره این درس در رشته‌های پر رقابتی مثل پزشکی بسیار مهم است. بنابراین سعی کنید درس هندسه خود را تقویت نمایید.

عنوان مبحث Subject Name
زاویه‌ها Angles
زاویه‌ها در مثلث Angles in triangle
مثلث‌های خاص Special triangles
نیمساز، میانه و ارتفاع Bisector, median and apothem
تشابه Similarity
مساحت مثلث triangle area
نامساوی‌های مثلثی Triangular inequalities
مثلثات در هندسه Trigonometry in Geometry
چندضلعی‌های منتظم Regular polygons
چهارضلعی‌ها quadrangles
متوازی‌الاضلاع و لوزی Parallel and rhombus
مستطیل و مربع Rectangle and square
ذوزنقه و کایت Trapezoid and kite
دایره Circle
هندسه تحلیلی Analytic geometry
احجام Volumes
بردار Vector

 

برای آشنایی با نمونه سوالات هندسه آزمون یوس بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

بودجه‌بندی مباحث بخش هوش آزمون یوس

قطعا مهمترین بخش‌ آزمون یوس، بخش هوش که شامل ۴۰ سوال می باشد. این بخش بیشترین میزان سوال را به خود اختصاص داده است، بنابراین در بودجه‌بندی آزمون یوس، سوالات یوس می‌تواند تاثیر زیادی در بارم‌بندی داشته باشد.

داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون یوس را دارند، بهتر است که با مباحث ارائه شده در بخش هوش آشنایی کامل داشته باشند. با تسلط به سرفصل‌های ذکر شده در بخش هوش و آشنایی با روش برنامه‌ریزی آزمون یوس شما می‌توانید به راحتی از پس آزمون یوس ترکیه برآید و نیمی از آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارید.

عنوان مبحث
شمارش مکعب‌ها
 کدگذاری‌ها و پسورد
 روابط بین اشکال (دوران، تقارن، قیچی، جداول اشکال و …)
تاس
 سری‌های عددی
 اپراتورها
جدول‌های اپراتوری
 جدول‌های خاص (سودوکو˓ ربع جادویی و …)
 اشکال اپراتوری
 ترازو
 عملیات چهارگانه ریاضی
 محیط و مساحت
 نمودارخوانی
جمع و تفریق با اشکال
تکمیل اشکال سه بعد
سیستم‌های معادلات (با اشکال و اشیاء)
پیدا کردن الگوها در توالی شکل

 

اطلاعیه

 چنانچه شما داوطلبان عزیز نیازمند اطلاع بیشتر از بودجه‌بندی آزمون یوس 2024 هستید، کافی است با مشاوران مجموعه یوسلند تماس بگیرید تا اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

 

لیست مباحث پرتکرار در بودجه‌بندی آزمون یوس

 خلاصه مطالب

در این مقاله به نحوه بودجه‌بندی آزمون یوس در سال 2024 اشاره کردیم. بودجه‌بندی آزمون یوس ترکیه در واقع به نحوه بارم‌بندی سوالات هر بخش و میزان اهمیت هرکدام از سوالات این آزمون اشاره خواهد کرد. بودجه‌بندی آزمون یوس در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ترکیه با یکدیگر متفاوت می‌باشد. برخی از این دانشگاه‌ها اهمیت بیشتری به بخش‌های هندسه و برخی به بخش ریاضی و هوش می دهند و تعداد سوالات کمتر یا بیشتری مطرح خواهد شد. همین تعداد سوالات و سطح سختی آنها باعث می‌شود که بارم‌بندی و بودجه‌بندی آزمون یوس متفاوت باشد.

در این مقاله سعی کردیم به چگونگی بودجه‌بندی آزمون یوس در سال 2024 بپردازیم. چنانچه شما عزیزان متقاضی تحصیل در بهترین دانشگاه های دولتی و خصوصی ترکیه، نیازمند کسب اطلاعات تکمیلی در ارتباط با نحوه بودجه‌بندی آزمون یوس ترکیه هستید، می توانید با کارشناسان آکادمی ایران یوسلند تماس بگیرید تا به ابهامات و سوالات شما عزیزان به بهترین شکل پاسخ دهند.

 برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید.

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *